showcase imgshowcase imgshowcase img

Aanpak

Het hele jaar zorgverzekeraars scherp houden

Onderhandelen over de te declareren DOT tarieven is de jaarlijkse praktijk geworden tussen u als zorgaanbieder en zorgverzekeraars. Maar haalt u wel het onderste uit de kan? Een professioneel georganiseerde zorgverzekeraar vraagt om een professionele tegenpartij.

IHC De Zorgmakelaar onderhandelt met de zorgverzekeraars namens zorginstellingen. De  onderhandelingen vinden op individueel niveau plaats, er wordt niet tegelijkertijd voor meerdere ZBC’s/extramuraal werkende specialisten onderhandeld. Iedere cliënt stelt zijn eigen (vraag-) prijzen per DOT zorgproduct vast. Gedurende het jaar voert IHC De Zorgmakelaar veel gesprekken met de zorginkoop van de zorgverzekeraars om het inkoopbeleid en daaruit voortvloeiende vraagstukken en knelpunten te bespreken. Kortom, onze dienstverlening houdt niet op bij een goed onderhandelingsresultaat, de zorgverzekeraars worden het hele jaar scherp gehouden.  

IHC De Zorgmakelaar onderhandelt met alle belangrijke Nederlandse zorgverzekeraars (hoofdkoepels): Zilveren Kruis, CZ, DSW, Menzis, Multizorg en VGZ.