showcase imgshowcase imgshowcase img

Begeleiding bij de aanlevering Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

Aantoonbaar in lijn met wet- en regelgeving

Als instelling voor medisch specialistische zorg bent u verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen bij het CIBG. Vanaf het verslagjaar 2012 bent u niet meer verplicht om het maatschappelijk verslag op te stellen als onderdeel van het jaardocument. Het jaardocument bestaat nu nog uit twee onderdelen:

    •    de jaarrekening;
    •    de kwantitatieve gegevens.

Bovenstaande onderdelen moeten verwerkt worden in DigiMV. Daarnaast dient u bepaalde documenten te deponeren op jaarverslagenzorg. De gegevens moet voor 1 juni van elk jaar worden ingediend en worden gedeponeerd.

IHC De Zorgmakelaar vult voor u de digitale bijlage DigiMV in en houdt de controle op de documenten die aangeleverd moeten worden bij de aangegeven instanties.