showcase imgshowcase imgshowcase img

Controle

Begeleiding bij materiële controles door de zorgverzekeraar

In toenemende mate voeren zorgverzekeraars controles uit bij zorgaanbieders over de ingediende declaraties en geleverde zorg. Enerzijds mogen (en moeten) zorgverzekeraars deze controles uitvoeren omdat zij een controlerende taak hebben op de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg. Anderzijds wordt het uitvoeren van controles door verzekeraars aangegrepen als middel om de zorgkosten (schadelast) te beperken. Als zorgaanbieder bent u verplicht uw medewerking te verlenen aan deze controles.

Maar wat zijn nu precies uw rechten en plichten?

IHC De Zorgmakelaar kan u begeleiden op het moment dat een zorgverzekeraar een materiële controle aankondigt. IHC De Zorgmakelaar heeft reeds met juridische ondersteuning een aantal zorgaanbieders begeleid in het proces rondom materiële controle. Onze ervaring leert dat de regels rondom de materiële controles niet altijd worden gevolgd.


Onze begeleiding zorgt ervoor dat wij professionele begeleiding bieden op zowel juridisch als inhoudelijk vlak, waardoor het proces daadwerkelijk binnen en volgens de gestelde kaders verloopt.