showcase imgshowcase imgshowcase img

  IFMS

Eén van de instrumenten om te werken aan het ‘optimaal functioneren’ van een professional in de gezondheidszorg, is een systeem voor IFMS (individueel functioneren medisch specialisten). De primaire doelstelling van een IFMS is het continu verbeteren van het professioneel handelen om de kwaliteit van patiëntenzorg te borgen en (waar mogelijk) verder te verbeteren

Wat betekent IFMS

IFMS (individueel functioneren medisch specialisten) is een formatief systeem dat gericht is op consolideren en verbeteren van de kwaliteit van het individueel professionele handelen van medisch specialisten door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback, het eigen portfolio en de zelfreflectie te bespreken. Dit vertrouwelijke gesprek wordt gebruikt als input voor een individueel ontwikkelingsplan. In een volgend gesprek worden, naast het bespreken van de nieuwe zelfreflectie en de nieuwe omgevingsfeedback, de resultaten van het ontwikkelingsplan getoetst. Meer informatie is ook te vinden in het Visiedocument Optimaal functioneren van medisch specialisten, OMS.

Voor wie is het IFMS

Zoals de naam impliceert is het IFMS bedoeld voor alle medisch specialisten in uw kliniek. Dit geldt dus ook voor de medisch specialisten die parttime verbonden zijn aan de kliniek. Voor klinieken met een ZKN-keurmerk geldt vanaf 2016 het IFMS als een verplichting voor alle basisartsen en medisch specialisten binnen uw kliniek. Daarnaast hebben enkele zorgverzekeraars het IFMS als inkoopvoorwaarde gesteld.

Wat kan IHC voor u betekenen?

IHC kan de medisch specialisten binnen uw organisatie begeleiden bij het opzetten, implementeren en doorlopen van een IFMS-systeem. Afhankelijk van de situatie in uw organisatie maken we gezamenlijk de keus of een individuele- of groepsaanpak geschikt is.
Indien u een offerte wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..