showcase imgshowcase imgshowcase img

Management van kwaliteit en veiligheid

Begeleiding bij het behalen en behouden van een kwaliteit- en veiligheidskeurmerk

Niet alleen zorgverzekeraars maar ook de overheid eist meer dan ooit kwaliteits- en veiligheidsgaranties voor de door u geleverde zorg. De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt voor alle zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg, GGZ, cosmetische en alternatieve zorg. Niet alleen voor zelfstandig behandelcentra maar ook voor solisten en vrijgevestigden.

Een zorgaanbieder moet verantwoorde zorg leveren. Het beleid moet gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit kan door middel van het implementeren van een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem (KMS/VMS). Een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem kan bijdrage aan het bewaken, beheersen en verbeteren van processen binnen uw organisatie. Het VMS is de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is belast met toezicht en handhaving van de Wkkgz. Voor zorginkoop van gemeenten of zorgverzekeraars of samenwerkingsovereenkomsten in de keten kan het noodzakelijk zijn om het KMS/VMS te laten certificeren. U kunt hierbij denken aan onder andere een ZKN-keurmerk, een HKZ-certificering of een ISO-keurmerk. IHC De Zorgmakelaar kan u adviseren welk keurmerk voor uw instelling of praktijk geschikt is. 

Vervolgens kunnen wij u helpen bij het opstellen van documenten en het begeleiden bij de implementatie van het systeem in uw organisatie. Daarna gaat het om de verankering van het systeem in de dagelijkse praktijk. 

IHC De Zorgmakelaar heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van organisaties bij het optimaliseren en borgen van kwaliteits-& veiligheidsmanagementsystemen. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat een KMS voor de organisatie moet werken en moet bijdragen aan organisatieontwikkeling en –resultaat met uw visie en –doelen als uitgangspunt. Eenvoudig van opzet, toegankelijk in gebruik en efficiënt in onderhoud. 

Kwaliteit & veiligheid is primair de verantwoordelijkheid van de directie, maar zal bovenal begrepen en gedragen moeten worden door de medewerkers. Alleen dan wordt een breed draagvlak gecreëerd waarin alle medewerkers hun verantwoordelijkheid hebben en nemen.

Met begeleiding van IHC De Zorgmakelaar hebben de volgende klinieken een kwaliteits- en veiligheidskeurmerk behaald.

Digitaal kwaliteitsmanagementsysteem

Desgewenst kan uw kwaliteitsmanagement ondersteund worden door een digitaal systeem. IHC De Zorgmakelaar is een van de samenwerkingspartners van eQuse, dat een zeer compleet digitaal systeem voor kwaliteitsmanagement biedt dat goed aansluit bij de praktijk van kleinere zorgorganisaties. Het bevat de registratie van afwijkingen, incidenten en klachten, maar ook de evaluatie en opvolging worden vastgelegd. Periodieke activiteiten zoals audits en leveranciersbeoordelingen, onderhoud van apparatuur worden gepland en toegewezen aan medewerkers. Geen verouderde documenten meer in omloop, u krijgt tijdig een signaal om versies te herzien en alleen actuele versies zijn zichtbaar voor gebruikers.. Kwaliteitsregistraties worden grafisch weergegeven in grafieken. Tevens bevat het systeem een module voor risicomanagement.