showcase imgshowcase imgshowcase img

Organisatieadvies

Een quick scan van uw organisatie met daaraan gekoppeld een advies op de aspecten: strategische koers, besturingsmodel, organisatiegedrag, status kwaliteitsmanagementsysteem en bewustzijn, inrichting van processen (operationeel en technisch) en de mate van congruentie tussen deze aspecten.

Interimmanagement

Tijdelijke inzet van een interimmanager op organisatieniveau. Via operationeel/tactisch management de rust in de organisatie terug brengen, heldere doelen/resultaten formuleren, medewerkers in de juiste richting mobiliseren en gestelde doelen te borgen. De doelen kunnen betrekking hebben op de onder punt 1 genoemde aspecten.

Procesoptimalisatie

Door inzet van een consultant kan IHC de Zorgmakelaar u met een beperkt aantal dagdelen ondersteunen bij de uitvoering, begeleiding en borging van onderwerpen als:
-          Het analyseren en waar nodig herinrichten van uw kwaliteitsmanagementsysteem;
-          Het analyseren en waar nodig herinrichten van bedrijfsprocessen en/of afdeling(en);
-          Het ontwikkelen van zelfsturende teams;
-          Het ontwikkelen van een patiëntgerichte dienstverlening / cultuur;
-          Implementatiemanagement bij nieuwe ICT projecten;
-          Onderscheidend zijn als bedrijf en als werkgever.

Van IHC De Zorgmakelaar kunt u verwachten dat wij zorgdragen voor:
-          De juiste inzet van capaciteit (rol vs tijd) afgestemd op uw vraag / problematiek;
-          Betrokkenheid en expliciete aanwezigheid van de adviseur in uw organisatie;
-          Intensieve betrokkenheid van uw medewerkers;
-          Contractuele overeenstemming over termijn, eindresultaat en wijze van uitvoering;
-          Naleving van wat we afspreken.