showcase imgshowcase imgshowcase img

Nieuws

Ieder jaar vraagt de IGZ de Basisset risico-indicatoren particuliere klinieken uit. De instellingen dienen voor 1 maart 2016 de indicatoren over verslagjaar 2015 ingeleverd te worden. De vragenlijst kunt u via de website van de IGZ invullen.

De Basisset risico-indicatoren is bedoeld voor alle ZBC’s en privéklinieken die onder de kwaliteitswet vallen. De Basisset bestaat uit twee onderdelen. Deel één is een algemeen deel en moet door alle instellingen worden ingevuld. Deel twee is een vragenlijsten voor specifieke ingrepen. Deze moet alleen ingevuld worden als de specifieke ingrepen worden uitgevoerd in de kliniek. 

De Basisset moet ingevuld worden voor de verzekerde en niet-verzekerde zorg die wordt aangeboden in de instelling. Indien de kliniek meerdere locaties heeft, moeten de indicatoren per locatie worden ingevuld. 

De resultaten van de ingevulde indicatoren zijn op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) openbaar en toegankelijk voor iedereen.

IHC kan u helpen bij het invullen en aanleveren van de indicatoren bij de IGZ. Indien u vragen heeft dan horen wij dat graag.

 

 

Nog niet alle klinieken zijn vorig jaar gestart met de invoering van het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist). Ten aanzien van de ontwikkeling van het professioneel handelen van medisch specialisten, is dit één van de instrumenten die u hiervoor kunt inzetten.

Een aantal zorgverzekeraars heeft al in 2015 het IFMS als inkoopvoorwaarde gesteld. Vanaf 2016 is de implementatie van het IFMS ook een vereiste binnen het ZKN-keurmerk; klinieken die nog niet gestart zijn met het IFMS dienen dit vóór de eerstvolgende audit in 2016 geïmplementeerd te hebben.

IHC De zorgmakelaar kan u hierbij helpen met digitale 360° feedback, individuele gesprekken en/of groepsgesprek onder leiding van een getrainde coach, verslaglegging en rapportage. Lees meer onder IFMS Informeer vrijblijvend hoe u op korte termijn met het IFMS kunt beginnen of hoe u een vervolg kunt geven aan reeds eerder opgestart IFMS.

Huisartsen maken zich zorgen over de contractering 2015 met de zorgverzekeraars. Op 1 januari gaat het nieuwe bekostigingssysteem van kracht. 

In Medisch Contact van 6 november 2014 wordt in een interview de zeven bedenkingen van de huisartsenzijde over de contractering aangekaart door de vicevoorzitter/penningmeester van de LHV. Middels de volgende link kunt u het interview uit Medisch Contact downloaden.

Ga naar Huisartsen Onderhandelingen voor meer informatie.

Maatschappelijke verantwoording verslagjaar 2015

De eerst volgende DOT cursus staat weer gepland op woensdag 29 april 2015