showcase imgshowcase imgshowcase img

Nog niet alle klinieken zijn vorig jaar gestart met de invoering van het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist). Ten aanzien van de ontwikkeling van het professioneel handelen van medisch specialisten, is dit één van de instrumenten die u hiervoor kunt inzetten.

Een aantal zorgverzekeraars heeft al in 2015 het IFMS als inkoopvoorwaarde gesteld. Vanaf 2016 is de implementatie van het IFMS ook een vereiste binnen het ZKN-keurmerk; klinieken die nog niet gestart zijn met het IFMS dienen dit vóór de eerstvolgende audit in 2016 geïmplementeerd te hebben.

IHC De zorgmakelaar kan u hierbij helpen met digitale 360° feedback, individuele gesprekken en/of groepsgesprek onder leiding van een getrainde coach, verslaglegging en rapportage. Lees meer onder IFMS Informeer vrijblijvend hoe u op korte termijn met het IFMS kunt beginnen of hoe u een vervolg kunt geven aan reeds eerder opgestart IFMS.