showcase imgshowcase imgshowcase img

Wie zijn wij?

Administratieve steun en toeverlaat

Marktwerking in combinatie met strikte kwalitatieve randvoorwaarden; dat is de manier waarop de gezondheidszorg in Nederland zich ontwikkelt. Dat betekent voor u als zorgaanbieder dat u ook met een breed spectrum aan procesmatige en administratieve verantwoordelijkheden wordt geconfronteerd.

U moet zelf onderhandelen met verzekeraars en verantwoording aan hen afleggen alsmede aan de overheid en de IGZ. Het jaardocument aanleveren, een declaratieprobleem oplossen; het komt er allemaal bij. Lastig? In zekere zin wel. Als Zelfstandig Behandel Centrum of extramuraal werkend specialist heeft u niet de beschikking over de professionele organisatie van een ziekenhuis. Het leidt af van waar het bij u om draait: staan voor de best denkbare medische zorg.

IHC De Zorgmakelaar neemt u deze verplichtingen uit handen. Sinds 2004 zijn wij een effectieve schakel tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en overheid. Met al onze kennis en ervaring treden wij op in uw belang. Zeker in een tijd waarin budgetten niet langer vanzelfsprekend zijn en kwaliteitseisen steeds verder worden opgeschroefd. IHC De Zorgmakelaar ontzorgt u in uw bedrijfsvoering, zodat u al uw aandacht kan besteden aan de patiënt.